U kunt zich aanmelden via deze link
 
Aanmelding en betaling dienen te geschieden voor 19 januari 2024.
 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging plus factuur van uw inschrijving.
U wordt verzocht de deelnamekosten over te maken op rekeningnummer
NL 63 SNSB 0921764707, SNS bank t.n.v. St Nascholing bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen Noord Nederland o.v.v. het factuurnummer, uw naam en “Nascholingsdag 2024”.
 
Vergeet niet de door u gewenste workshops op te geven.
 
NB: Indeling in de workshops gebeurt op volgorde van binnenkomst van aanmelding en betaling.
 
Voor vragen kunt u mailen naar info@epsnet.nl.