De collega's die zitting hebben in de nascholingscommissie zijn:


voorzitter Davey Poelma-Tap, bedrijfsarts               

secretaris Mariëlle van Aalst, bedrijfsarts

penningmeester Annette Notenbomer, bedrijfsarts

lid Henk-Jan Boersema, verzekeringsarts                

lid Henk Hennink, bedrijfsarts

lid Nelleke English, verzekeringarts

lid Lysbeth Kuipers, verzekeringarts

lid Ulla Al-Saad, verzekeringsarts


 
Vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar info@nascholingnoord.nl